Infographic
[Infographic] Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 2/2024
Infographic
Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Infographic
Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
11 quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới
Infographic
11 quốc gia có dự trữ vàng lớn nhất thế giới
Những con số đáng chú ý về phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sắp tới
Infographic
Những con số đáng chú ý về phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát sắp tới
Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2024
Infographic
Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1/2024 đạt 65,428 tỷ USD và ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng ở cả xuất khẩu và nhập khẩu. Xuất khẩu cả nước đạt 34,530 tỷ USD, tăng 46% so với cùng kỳ 2023, kim ngạch nhập khẩu đạt 30,898 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ 2023
22:13
Tỷ lệ sở hữu ô tô tại Việt Nam tăng nhanh nhất thế giới
Infographic
Ở Việt Nam, cứ 1.000 người thì có 55 người sở hữu ô tô...
11:54
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất không có giấy tờ trước 1/7/2014
Infographic
Luật Đất đai có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước ngày 1/7/2014.
15:24
Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia
Infographic
Từ 1/1/2025, Nhà nước thu hồi đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện dự án phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng nhằm phát huy nguồn lực đất đai.
15:20
Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 1/1/2026
Infographic
Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về việc ban hành bảng giá đất hằng năm từ 1/1/2026.
15:18
Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 1/2024
Infographic
Trong tháng 1/2024, cả nước có 13.500 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 151.500 tỷ đồng, tăng 24,8% về số doanh nghiệp, tăng 52,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.
15:26
fireant for web
BÁO CÁO DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ 01/03/2024
Thị trường đóng cửa
EUR-USD
Thị trường đóng cửa
GBP-USD
Thị trường đóng cửa
USD-JPY
Thị trường đóng cửa
USD-CAD
Thị trường đóng cửa
AUD-USD
Thị trường đóng cửa
USD-VND
KIM LOẠI 01/03/2024
Thị trường đóng cửa
GC=F
Thị trường đóng cửa
SI=F
Thị trường đóng cửa
HG=F
TOP TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN