Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
TKC: Lê Đại Nghĩa - Chủ tịch HĐQT - đã bán 782.380 CP
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

HNX | 15:36
Google news
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đại Nghĩa
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TKC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 782.380 CP (tỷ lệ 5,21%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 782.380 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 782.380 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Theo nhu cầu cá nhân
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/09/2023.
Thị trường đóng cửa
TKC
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn