Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
QNS: Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

HNX | 12:16
Google news
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.086.348 CP (tỷ lệ 8,15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 29.086.348 CP (tỷ lệ 8,15%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do điều kiện thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/02/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/03/2024.
Thị trường đóng cửa
QNS
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn