Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
QNS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

HNX | 08:27
Google news
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNS của CTCP Đường Quảng Ngãi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền:
          - Hình thức trả: Trả cổ tức còn lại bằng tiền năm 2023
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 26/4/2024
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông bên ngoài, cổ đông trước đây là người lao động của Công ty và cổ đông hiện là người lao động thuộc Văn phòng Công ty, PXSX Hơi, Trạm Y tế Công ty: nhận cổ tức tại Phòng TCKT Công ty (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
· Cổ đông là người lao động và Nhà đầu tư chiến lược tại các đơn vị trực thuộc nào thì nhận cổ tức tại Phòng TCKT của đơn vị đó.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: · Cổ đông nếu có yêu cầu nhận bằng chuyển khoản qua ngân hàng hoặc uỷ quyền cho người khác đến nhận thì gửi Giấy đề nghị chuyển khoản/Giấy uỷ quyền bằng văn bản theo mẫu tại website: www.qns.com.vn đến phòng TCKT Công ty.
· Chứng từ yêu cầu khi đến nhận cổ tức: giấy CMND/CCCD/hộ chiếu và giấy uỷ quyền (nếu có).
· Cổ đông chưa lưu ký trên nhận cổ tức kể từ ngày 26/4/2024.
               + Chứng khoán lưu ký: Cổ đông sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Thị trường đóng cửa
QNS
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn