Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Nhiều cổ đông ngân hàng sắp nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng cao
Chuyên mục:

Tài chính

08:44
Google news

Nhiều ngân hàng trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, tiền mặt, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông…

Cổ tức trên dưới 25%

Đại hội đồng cổ đông của Nam A Bank tổ chức ngày 29/3 thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu để tăng vốn, nâng cao năng lực tài chính, cạnh tranh.

Năm nay, Nam A Bank đặt mục tiêu tăng vốn lên trên 13.700 tỷ đồng và đến năm 2025 đạt khoảng 16.200 tỷ đồng. Trong năm 2023, Ngân hàng phát hành hơn 211,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, với tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông 25%, qua đó, đưa vốn điều lệ từ mức 8.464 tỷ đồng lên 10.580 tỷ đồng.

Ngày 2/4, VIB sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức với tỷ lệ 29,5% vốn điều lệ. Trong đó, mức chia cổ tức bằng tiền mặt tối đa là 12,5%, chia cổ tức bằng cổ phiếu là 17% và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ - nhân viên với tỷ lệ 0,44%.

Cụ thể, ngân hàng này sẽ chia cổ tức theo hai đợt: lần thứ nhất, tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 6% và lần thứ hai là chi trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 6,5%. Tổng cộng số tiền sử dụng để chi trả cổ tức là 3.171 tỷ đồng. Ngoài chia cổ tức bằng tiền mặt, Hội đồng Quản trị Ngân hàng VIB cũng đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ, nhân viên Ngân hàng.

Trong khi đó, Ngân hàng OCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.168 tỷ đồng trong năm 2024 thông qua 3 phương án.

Đầu tiên, kế hoạch phát hành gần 411 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

Thứ hai, phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thứ ba, OCB chào bán tối đa 882.353 cổ phiếu riêng lẻ với tổng giá trị dự kiến chào bán tối đa hơn 8,8 tỷ đồng.

Nếu thành công cả 3 phương án trên, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ 20.548 tỷ đồng lên 24.717 tỷ đồng. Thời gian thực hiện các đợt tăng vốn do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi được cơ quan chức năng cho phép.

Thưởng cổ phiếu “khủng”

Nếu như các năm trước, thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng chỉ chia cổ tức bằng cổ phiếu, thì năm nay, nhiều nhà băng kết hợp cả chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, Techcombank dự kiến chia cổ tức 15% bằng tiền mặt, thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100% trong năm nay. Với lợi nhuận để lại của năm 2023, sau trích lập các quỹ, Techcombank vẫn còn nguồn tiền lớn để có thể chia cổ tức cho cổ đông. Hội đồng Quản trị nhà băng này sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức tiền mặt năm 2023 là 15%. Nguồn để chia là lợi nhuận chưa phân phối của Ngân hàng sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 của Techcombank đã được kiểm toán.

Song song với kế hoạch chia cổ tức trên, Hội đồng Quản trị Techcombank cũng trình phương án tăng vốn điều lệ từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ gồm: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 100% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 100 cổ phiếu mới).

ACB cũng lên kế hoạch chia cổ tức năm 2023 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2023 và còn lại từ các năm trước chưa chia, với 19.886 tỷ đồng. Theo đó, HĐQT ngân hàng này dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt, tương ứng với mức sử dụng lợi nhuận giữ lại là 9.710 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức này cũng được ngân hàng dự kiến tiếp tục áp dụng cho năm 2024.

Với mức chia cổ tức trên, ACB sẽ tăng vốn điều lệ lên 44.666 tỷ đồng, tăng thêm 5.800 tỷ đồng, tương ứng với hơn 582 triệu cổ phần phát hành thêm. Thời gian dự kiến hoàn thành kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ là quý III/2024.

Liên quan đến kế hoạch tăng vốn năm nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB, ông Lưu Trung Thái cho biết, Ngân hàng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu năm 2024, nhưng chưa chốt tỷ lệ. Trước đó, MB đã thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2023 từ 45.000 tỷ đồng lên hơn 52.141 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Vân Linh

Thị trường đóng cửa
ACB
Thị trường đóng cửa
MBB
Thị trường đóng cửa
NAB
Thị trường đóng cửa
OCB
Thị trường đóng cửa
TCB
Thị trường đóng cửa
VIB
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn