Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
HHV: Hạ tầng giao thông Đèo Cả muốn phát hành thêm 170 triệu cổ phiếu
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

Asean Times | 12:26
Google news

HHV là đơn vị thi công hạ tầng thuộc Tập đoàn Đèo Cả. Ảnh: Đèo Cả Group

Ngoài việc trả cổ tức cho cổ đông, HHV muốn huy động thêm gần 1.500 tỷ đồng từ chào bán cổ phiếu để rót vào các dự án cao tốc.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vừa công bố, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV) dự kiến trình cổ đông 3 phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.

Phương án 1, HHV dự kiến phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HHV sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp).

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến gần 735 tỷ sẽ được dùng để góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với mức tối thiểu 145 tỷ đồng. Còn lại dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

Phương án 2, HHV dự kiến phát hành tối đa 75,8 triệu cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền mua 100:15 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 15 cổ phiếu mới). HHV uỷ quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tại thời điểm phát hành song không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu (10.000 đồng/cp). Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Dự kiến 759 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (358 tỷ đồng), đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (36 tỷ đồng), bổ sung vốn cho hoạt động đào tạo nhân lực và khoa học công nghệ (40 tỷ đồng).

Phương án 3, HHV dự kiến phát hành 20,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ thực hiện quyền 20:1. Thời gian phát hành là trong năm 2024, ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 4.117 tỷ đồng lên 5.816 tỷ đồng.

Năm 2023, Hạ tầng giao thông Đèo Cả cũng lên 3 phương án phát hành tăng vốn điều lệ như trên, với tổng số cổ phần phát hành mới là hơn 177 triệu đơn vị. Tuy nhiên công ty chỉ thực hiện được phương án trả cổ tức (phát hành 21,5 triệu cổ phiếu) và chào bán cho cổ đông hiện hữu (82,3 triệu cổ phiếu). Còn phương án chào bán 74,1 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không thực hiện được các thủ tục và công ty sẽ trình ĐHĐCĐ 2024 huỷ phương án này.

Về kế hoạch kinh doanh, năm nay, HHV lên kế hoạch 3.146 tỷ doanh thu thuần, 404 tỷ lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 17% và 11% so với năm 2023. Tỷ lệ cổ tức tối đa là 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu nhưng đảm bảo không cao hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo riêng của công ty mẹ.

Phạm Ngọc

Link gốc

 

Đang tải nội dung...
Thị trường đóng cửa
HHV
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn