Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
GVR: Tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào tháng 3/2024
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

Asean Times | 14:03
Google news

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (HoSE: GVR) dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 29/3, địa điểm tổ chức chưa được công bố.

Theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR), ngày đăng ký cuối cùng tham gia đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là 28/2/2024,

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, GVR đã thông qua việc chia cổ tức công ty mẹ năm 2022 với tỷ lệ 3,5%/vốn điều lệ và tỷ lệ 3% cho năm 2023.

Tại đại hội năm 2023, GVR cũng đã đặt kế hoạch đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 40.000 ha đất cao su thành khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Đến năm 2025, GVR sẽ chuyển đổi 7.000 – 8.000 ha cao su.

Về thực hiện mục tiêu kinh doanh hợp nhất, năm 2023 GVR thực đạt 3.369,9 tỷ đồng lãi ròng, như vậy so với con số kế hoạch 4.264 tỷ đồng, GVR mới chỉ hoàn thành 79% kế hoạch năm.

Theo GVR, năm 2023 là một năm khó khăn của doanh nghiệp khi các lĩnh vực hoạt động đều gặp khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực cao su (chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu). Cụ thể, giá mủ cao su liên tục giảm và khó tiêu thụ, công nghiệp cao su khó tăng trưởng khi chịu sự cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp khác, khối thủy điện hoạt động thuận lợi nhưng quy mô nhỏ…

Dương Anh

 

Thị trường đóng cửa
GVR
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Tin xem nhiều
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn