Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
GVR đẩy mạnh thực hiện đồng bộ chuyển đổi số
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

Tạp chí Cao su Việt Nam | 17:34
Google news
Thị trường đóng cửa
GVR

Việc sử dụng công nghệ thông tin trong công tác triển khai, quản lý, điều hành SXKD của Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã có sự phát triển mạnh mẽ và rộng rãi. Chuyển đổi số đã góp phần làm cho hoạt động quản trị, điều hành, tiết giảm chi phí, đảm bảo hoạt động đầu tư, SXKD của Tập đoàn đạt kết quả ngày càng cao.

VRG làm việc với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam về công tác chuyển đổi số, vào ngày 21/8/2023. Ảnh: Vũ Phong

Thực hiện đồng bộ chuyển đổi số

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VRG trong thời gian qua. Tập đoàn hiện đang có kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD.

Trong năm 2023, Tập đoàn tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống họp trực tuyến; nâng cấp và phát triển các phần mềm nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý (website, eOffice, báo cáo tuần, VRG Contact, bản tin; quản lý email, MS Teams, Cloud Server, Hosting, danh bạ điện tử…). Vận hành ổn định Hệ thống Quản lý văn bản của Tập đoàn kết nối với Trục liên thông văn bản của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tiếp tục triển khai, nâng cấp và cải thiện giao diện phần mềm Văn phòng điện tử eOffice (tích hợp quản lý văn bản, lịch tuần, giao việc, đăng ký phòng họp, văn phòng phẩm, xe đi công tác…) tại Công ty mẹ – Tập đoàn; tích hợp tính năng Ký số vào Hệ thống Quản lý văn bản; triển khai tập huấn Hệ thống Quản lý văn bản (đợt 3) cho các đơn vị thành viên và tập huấn cho khoảng 70 đơn vị sử dụng eOffice Tập đoàn trên thiết bị thông minh.

Đặc biệt, xây dựng Hệ thống thông tin địa lý quản lý cơ sở dữ liệu đất đai vườn cây cao su Tập đoàn (GIS.VRG); phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát hiện trạng ứng dụng bản đồ số quản lý vườn cây các đơn thành viên, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa lý quản lý cơ sở dữ liệu đất đai vườn cây cao su; lựa chọn nhà thầu tư vấn hồ sơ đấu thầu, quản lý dự án và gói thầu chính dự án; phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo tiền khả thi chuyển đổi số Tập đoàn. Cùng với việc tăng cường ứng dụng thông tin, công tác an toàn thông tin và an ninh mạng luôn được chú trọng, cảnh giác chặt chẽ theo đúng quy định… Tập đoàn hiện đang lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp xây dựng kế hoạch tổng thể về chuyển đổi số cho Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Chuyển đổi số toàn diện

Chia sẻ về công tác chuyển đổi số của Tập đoàn, ông Lê Đình Bửu Trí – Phó TGĐ VRG, cho biết: “Theo Chiến lược Công nghệ thông tin của Tập đoàn giai đoạn 2020 – 2025 tại Quyết định số 305/QĐ-HĐQTCSVN ngày 07/7/2020 và Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 28/10/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị trong Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu thực hiện chuyển đổi số của Tập đoàn là toàn diện. Qua đó đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, hình thành nên những mô hình kinh doanh mới, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp để phát huy và duy trì vai trò của đơn vị, góp phần thực hiện thành công chuyển đổi số chung của Tập đoàn”.

Ứng dụng công nghệ số để tập trung chuyển đổi mô hình SXKD nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra hiệu quả tối ưu cho việc điều hành đơn vị phát triển bền vững và duy trì tăng trưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực cao đáp ứng mục tiêu chuyển đổi số tại các đơn vị trong toàn ngành và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ học hỏi, đào tạo, cập nhật kiến thức để nắm bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ số của thế giới.

Đối với các đơn vị thành viên, Tập đoàn tiếp tục thúc đẩy các đơn vị chủ động đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số vào trong công tác kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh việc số hóa dữ liệu, các quy trình nghiệp vụ, quy trình SXKD để đạt hiệu quả cao nhất và ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số làm động lực tăng năng suất lao động. Bên cạnh đó, sẽ yêu cầu các đơn vị này đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tốt nhất có thể để sẵn sàng phục vụ tốt cho công tác chuyển đổi số.

Thời gian tới, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 100% công nghệ số vào quản trị và vận hành với mục tiêu chất lượng, hiệu quả, tạo vị thế, luôn tăng trưởng và phát triển bền vững.

BÌNH MINH

Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Tin xem nhiều
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn