Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
DXG: ĐHĐCĐ Đất Xanh - Huy động 1.800 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

Asean Times | 09:53
Google news

ĐHĐCĐ Đất Xanh tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Doanh nghiệp bất động sản muốn chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp.

Sáng 19/4, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán DXG) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo hình thức trực tuyến.

Theo công bố của ban tổ chức, có 112 người tham gia trực tuyến, 208 người uỷ quyền; đại diện cho hơn 370 triệu cổ phần, chiếm 51,42% tổng số phiếu biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ban tổ chức không công bố số lượng cổ đông. Tuy nhiên theo bản cáo bạch chào bán cổ phiếu trước đó, tại ngày 31/10/2023, Đất Xanh có 54.684 cổ đông. Phần lớn cổ đông của DXG là nhà đầu tư cá nhân trong nước, với 54.083 người. So với thời điểm ngày 30/12/2022, DXG đã “đón” thêm 11.159 cổ đông cá nhân trong nước.

Năm 2024, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa rõ là tiền mặt hay cổ phiếu.

Năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.724 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 172 tỷ đồng, lần lượt đạt 68% và 109% kế hoạch năm đề ra. Tại thời điểm cuối năm 2023, lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp là 1.736 tỷ đồng. Với nguồn lợi nhuận này, Đất Xanh trích lập quỹ khen thưởng 2%, quỹ phúc lợi 1%, quỹ đầu tư phát triển 2% nhưng không đề cập đến việc chia cổ tức.

Một nội dung quan trọng HĐQT Đất Xanh trình cổ đông đợt này là kế hoạch tăng vốn qua hai phương án. Một là chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán là 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới.

Với hơn 1.800 tỷ đồng dự kiến huy động được, DXG sẽ dùng phần lớn để góp vào công ty con - CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích: Thanh toán một phần nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ đồng), thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng). Số tiền còn lại để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Thứ hai, Đất Xanh muốn chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cp.

Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Số tiền huy động được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nộp đồng thời cùng hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng.

Phạm Ngọc

Link gốc

 

Đang tải nội dung...
Thị trường đóng cửa
DXG
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn