Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
BSC: Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu POW
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

18:55
Google news

Giá cổ phiếu POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã tăng 19% kể từ báo cáo khuyến nghị gần nhất của BSC, do đó BSC chuyển khuyến nghị từ mua sang nắm giữ với cổ phiếu POW.

Trong năm 2024, BSC dự báo doanh thu POW đạt 31.043 tỷ đồng (tăng trưởng 11% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 2.558 tỷ đồng (tăng trưởng 138%), trong đó đóng góp chính là:

Sản lượng điện nhà máy Cà Mau 1, 2 và Vũng Áng 1 tăng lần lượt 9% và 56% nhờ 1) nhu cầu điện tăng cao, 2) giá nhiên liệu đầu vào duy trì mức thấp, 3) trong kỳ các nhà máy không thực hiện đại tu;

Sản lượng nhà máy NT2 và NT1 sụt giảm lần lượt 44% và 19% vì nguồn cung ở các mỏ khí gần bờ bị thiếu hụt, cần phải đợi phụ tải tăng cao để phát điện; Nhận bồi thường bảo hiểm với giả định ghi nhận 500 tỷ đồng/năm trong 2 năm.

So với báo cáo trước, BSC thay đổi một số giả định sau: Sản lượng điện của Cà Mau 1, 2 và Vũng Áng năm 2024 tăng 10% và 4% so với dự báo trước nhờ 1) giá khí và than đang thấp hơn mức kỳ vọng và 2) phụ tải 5 tháng đầu năm tăng trưởng 14%, vượt mức kỳ vọng tăng trưởng 9%.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính tăng 100%. Ở báo cáo trước, BSC đã không đưa tiền bồi thường bảo hiểm vào định giá vì có rủi ro POW không nhận được số tiền này.

Triển vọng kinh doanh năm 2024/2025: Nhà máy Cà Mau 1, 2 và Vũng Áng 1 được tăng cường huy động nhờ phụ tải tăng cao; Sản lượng của nhóm thủy điện dự báo sẽ tăng trưởng vào nửa cuối năm 2024 nhờ La nina; Nhà máy NT2 kỳ vọng sẽ được nhận nhiều khí hơn trong năm 2025 nhờ các dự án nhiệt điện BOT không còn được bao tiêu khí; Nhà máy NT3 và NT4 có thể lỗ khoảng 100 – 375 tỷ đồng trong năm đầu hoạt động (2025) và cải thiện trong các năm sau; Nhận bồi thường bảo hiểm khoảng 1.000 tỷ đồng - cao hơn 700 tỷ đồng so với kỳ vọng trong báo cáo trước.

CTCK BIDV (BSC)

Thị trường đóng cửa
HNA
Thị trường đóng cửa
NT2
Thị trường đóng cửa
POW
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn