Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm có những chức năng gì?
Chuyên mục:

Kinh tế

Congluan.vn | 16:42
Google news

Ngày 11/6, Văn phòng UBND TP HCM cho biết Chủ tịch UBND TP HCM vừa ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP HCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND TP HCM. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và các sở quản lý chuyên ngành TP HCM.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị

Ban này gồm có trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban. Trưởng ban là người đứng đầu Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm do Chủ tịch UBND TP HCM bổ nhiệm, chịu trách nhiệm về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm có chức năng giúp UBND TP HCM thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

Trong đó có hoạt động quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước UBND TP HCM giao; thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm được quyền đề xuất các nội dung cụ thể hóa kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định hoặc được UBND TP HCM giao.

Ban này sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

Cùng với đó, đề xuất việc xác định các dự án đầu tư theo các nguồn vốn để thực hiện khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, báo cáo UBND TP HCM quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị.

Tổ chức quản lý hoặc được giao làm chủ đầu tư đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm. Theo dõi giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm theo nội dung dự án đã được phê duyệt…

Về chế độ tài chính, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm được đảm bảo một phần từ ngân sách, một phần từ chi phí quản lý các dự án được giao làm chủ đầu tư, một phần từ nguồn thu dịch vụ, hoạt động hợp tác và các nguồn thu khác theo quy định.

Kỳ Hoa-Link gốc

THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn