Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
AGM: Thực hiện các giải pháp khắc phục diện chứng khoán bị cảnh báo
Chuyên mục:

Doanh nghiệp

Vietnam+ | 11:27
Google news

 CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM) vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về các biện pháp để ra khỏi diện cảnh báo.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang phát triển vùng nguyên liệu. Ảnh: CTCP Xuất nhập khẩu An Giang

Cụ thể, AGM đang tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí. Tuy nhiên, do các khoản chi phí dự phòng và chi phí lãi vay vẫn còn cao nên Công ty chưa tạo được lợi nhuận để bù đắp được lỗ lũy kế. Bên cạnh đó, AGM đẩy mạnh thu hồi công nợ khách hàng để hoàn nhập trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Công ty cũng đã thanh lý các tài sản không có nhu cầu sử dụng. Hiện các nhà máy chưa chuyển nhượng được và chỉ mới chuyển nhượng được một phần vốn góp tại Công ty con TNHH Angimex Furious.
Theo AGM, hiện việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua, nên hội đồng quản trị AGM đã quyết định sử dụng quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu để bù đắp lỗ lũy kế.
Do hoạt động kinh doanh vẫn chưa tạo được nhiều lợi nhuận, nên đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn trong quá trình khắc phục, nỗ lực thực hiện các giải pháp dễ cải thiện, khắc phục tình trạng lỗ lũy kế hợp nhất.
Cổ phiếu AGM bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 7/9/2023 theo Quyết định số 531/QĐ-SGDHCM ký ngày 29/8/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 âm 70,73 tỷ đồng.
Trong quý 4/2023, doanh thu thuần của Angimex đạt 243 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, lỗ ròng cả năm 2023 của Angimex lên 208 tỷ đồng trong khi năm 2022 con số này là 234 tỷ đồng. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận 2023 như doanh thu thuần giảm đến 77% so với năm trước, đạt 788 tỷ đồng; biên lãi gộp co hẹp từ mức 5% xuống còn 2%; chi phí lãi vay tăng 18% lên hơn 111 tỷ đồng.
Tại cuối năm 2023, tổng tài sản của Angimex đạt 1,259 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 16 tỷ đồng và chỉ chiếm 1% tổng tài sản. Đáng chú ý, Công ty ghi nhận danh mục đầu tư chứng khoán với giá trị 0 đồng, chính thức không còn tham gia đầu tư chứng khoán.
Vào đầu tháng 11/2023, ĐHĐCĐ bất thường 2023 của Angimex đã thông qua loạt tờ trình về phương án bù đắp lỗ lũy kế, phương án xử lý các gói nợ trái phiếu, kế hoạch kinh doanh...
Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu đạt 2,854 tỷ đồng, gấp 3.6 lần thực hiện năm 2023 và dự kiến lãi trước thuế 27 tỷ đồng.

A.N

 

Đang tải nội dung...
Thị trường đóng cửa
AGM
THUẬT NGỮ TRONG BÀI
term AI
Các thuật ngữ được trích xuất trong tin bài và giải thích ngắn ngọn bằng AI. Nếu muốn xem thêm về Thuật ngữ, vui lòng xemtại đây.
Sao chép liên kết để chia sẻ bài viết lên Facebook, Zalo,...
Tin xem nhiều
Cùng chuyên mục
Cỡ chữ
NhỏLớn