TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
X26: CBTT lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên
CBTT lùi ngày họp ĐHCĐ thường niên
09:50
X26: CBTT thay đổi ngày thanh toán cổ tức còn lại năm 2022
CBTT thay đổi ngày thanh toán cổ tức còn lại năm 2022
11:14
Cổ đông 8 doanh nghiệp rủng rỉnh cổ tức tiền mặt
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
14:29
X26: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
17:08
X26: Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2023
11:02
X26: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
15:02
X26: Công bố thông tin ngày ĐKCC họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
Công bố thông tin ngày ĐKCC họp ĐHCĐ thường niên năm 2024
08:47
X26: Chủ tịch mua gần nửa triệu cổ phiếu ngay trước thời điểm chia cổ tức
Ngày 22/12 tới đây, Công ty cổ phần 26 (X26 – UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng.
16:38
X26: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
13:39
X26: Trịnh Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 493.573 CP
Trịnh Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT - đã mua 493.573 CP
13:40
X26: CBTT thay đổi ngày ĐKCC và ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022
CBTT thay đổi ngày ĐKCC và ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2022
16:35
X26: CBTT ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2022
CBTT ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2022
14:33
X26: Trịnh Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 493.573 CP
Trịnh Xuân Hiếu - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 493.573 CP
16:48