TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
PVG: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024
Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024
14:53
PVG: PV GAS LPG chuẩn bị phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông
Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG, mã chứng khoán: PVG) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
21:04
PVG: Ngày đăng ký cuối cùng Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ngày đăng ký cuối cùng Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
14:41
PVG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận CP phát hành do thực hiện tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận CP phát hành do thực hiện tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu.
11:21
PVG: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
11:21
PVG: Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
13:43
PVG: Quyết tâm giữ vững doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông
Ngày 23/4/2024, Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG, HNX: PVG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại trụ sở chính ở Hà Nội. Theo tài liệu ĐHĐCĐ được công bố trước đó, PV GAS LPG sẽ trình cổ đông thông qua hàng loạt kế hoạch kinh doanh quan trọng cho năm nay và giai đoạn phát triển trong thời gian tới.
11:41
PVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
14:29
PVG: Giám đốc - Rất buồn vì cổ đông thất vọng về kết quả kinh doanh 2023
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam (mã chứng khoán PVG) vừa diễn ra, ông Nguyễn Hải Long nói rất buồn vì cổ đông thất vọng về kết quả kinh doanh năm 2023.
08:37
PVG: PV GAS LPG dự kiến phát hành 3,5 triệu cổ phiếu thưởng
Ngày 23/4 CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG, HNX: PVG) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại Hà Nội.
15:54
PVG: Báo cáo tài chính quý 1/2024
Báo cáo tài chính quý 1/2024
10:38
PVG: Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
14:25
PVG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC kiểm toán năm 2023
Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC kiểm toán năm 2023
09:52