TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
Cổ đông 8 doanh nghiệp rủng rỉnh cổ tức tiền mặt
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
14:29
NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
17:28
NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị
14:16
NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
10:22
NSL: Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2023
09:40
NSL: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
10:41
NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị
09:22
NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị
14:56
NSL: Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, chúc tết Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La
Ngày 26/1, đồng chí Bùi Minh Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã thăm, chúc tết Công ty cổ phần Cấp nước Sơn La.
19:30
NSL: Báo cáo quản trị công ty năm 2023
Báo cáo quản trị công ty năm 2023
09:40
NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị
10:46
NSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị
10:47
NSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
08:13