TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
LSS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11
LSS: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11
17:17
LSS: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi
LSS: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi
17:19
"Vị ngọt" mía đường
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ đường trong nước tăng lên, lượng đường nhập khẩu lại sụt giảm, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành mía đường khởi sắc.
05:39
LSS: Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
LSS: Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
17:53
LSS: Quyết định thay đổi niêm yết
LSS: Quyết định thay đổi niêm yết
18:03
Kirin Capital: Mía đường Lam Sơn là doanh nghiệp nhập khẩu đường nhiều nhất trong tháng 3/2024
Báo cáo phân tích ngành đường do Kirin Capital vừa công bố cho biết, thị trường mía đường niên vụ 2023-2024 được dự báo có nhiều yếu tố thuận lợi.
20:11
LSS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
LSS: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
16:45
LSS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết qủa phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022- 2023
LSS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết qủa phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022- 2023
16:44
LSS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
LSS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
16:43
LSS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội
LSS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội
14:27
LSS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Phương Thảo
LSS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thị Phương Thảo
14:30
LSS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội (đính chính)
LSS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan CTCP thương mại và đầu tư Thăng Long Hà Nội (đính chính)
14:25
Cổ đông 8 doanh nghiệp rủng rỉnh cổ tức tiền mặt
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
14:29