TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
HDC: Hodeco sẽ chào bán hơn 1,1 triệu cổ phiếu 'ế' cho 23 cá nhân
Dù chào bán với giá chỉ bằng phân nửa thị giá nhưng Hodeco vẫn "ế" hơn 1,1 triệu cổ phiếu. Công ty dự kiến chào bán số cổ phiếu còn lại cho 23 cá nhân cũng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu.
16:39
HDC: Nghị quyết HĐQT số 31 ngày 14/06/2024
HDC: Nghị quyết HĐQT số 31 ngày 14/06/2024
17:58
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Diên Tiếu
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Diên Tiếu
17:28
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Đình Hiệp
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Đình Hiệp
17:29
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Dương Thị Ngọc
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Dương Thị Ngọc
17:30
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bạch Trọng Định
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Bạch Trọng Định
17:31
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Thị Tuyết Lan
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Mai Thị Tuyết Lan
17:26
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Viết Liên
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Viết Liên
17:27
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quỳnh Hoa
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Quỳnh Hoa
17:27
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quang Đạt
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Quang Đạt
17:24
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đình Duy
HDC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đình Duy
17:25
HDC: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người CLQ đến người nội bộ Đào Thị Lan Hương
HDC: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người CLQ đến người nội bộ Đào Thị Lan Hương
15:08
HDC: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người CLQ đến người nội bộ Đặng Ngọc Cẩm Hằng
HDC: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người CLQ đến người nội bộ Đặng Ngọc Cẩm Hằng
15:09