TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
HAS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ban hành Quy chế lương - thưởng - thù lao
HAS: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ban hành Quy chế lương - thưởng - thù lao
15:33
HAS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024
HAS: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024
16:10
HAS: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Thế Kỷ
HAS: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Thế Kỷ
10:04
HAS: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN
HAS: Thông báo thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN
10:13
HAS: Thông báo thay đổi nhân sự công ty
HAS: Thông báo thay đổi nhân sự công ty
10:29
HAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
HAS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023
10:27
HAS: Biên bản họp HĐQT số 35 và Biên bản họp BKS số 09
HAS: Biên bản họp HĐQT số 35 và Biên bản họp BKS số 09
19:34
HAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 so với quý 1/2023
HAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 so với quý 1/2023
18:42
Cổ đông 8 doanh nghiệp rủng rỉnh cổ tức tiền mặt
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
14:29
HAS: Báo cáo thường niên năm 2023
HAS: Báo cáo thường niên năm 2023
16:39
HAS: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
HAS: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền
10:25
HAS: Biên bản họp Ban kiểm soát và BC hoạt động của BKS
HAS: Biên bản họp Ban kiểm soát và BC hoạt động của BKS
18:05
HAS: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
HAS: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
17:31