TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
Cổ đông 8 doanh nghiệp rủng rỉnh cổ tức tiền mặt
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
14:29
Doanh nghiệp nhỏ trả cổ tức to, cổ đông chờ tiền về
Trong tháng 4, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ cao nhất tới 30%.
20:44
CPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
18:25
CPH: Sắp trả cổ tức tỷ lệ hơn 18%
Ngày 16/4 tới đây, CPH sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 18,48%.
15:47
CPH: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền
Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền
17:14
CPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
16:24
CPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
09:56
CPH: Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
09:36
CPH: Báo cáo tài chính năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2023
17:14
CPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
12:44
CPH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
09:52
Những doanh nghiệp “lạ” chi trả cổ tức bền vững trên sàn
Trên sàn chứng khoán Việt Nam, có những doanh nghiệp có mảng kinh doanh khá đặc thù.
07:42
Không phải là doanh nghiệp nhưng có doanh thu nghìn tỷ, gấp chục lần công ty đã lên sàn
Đơn vị có doanh thu lớn nhất trong số này thu đến gần 1.800 tỷ đồng trong năm ngoái.
21:34