TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
‘Cuộc chơi’ Thái Hưng tại loạt doanh nghiệp niêm yết
Không chỉ là "tay chơi" ngành thép và bất động sản, Thái Hưng liên tục thực hiện các thương vụ M&A với các doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực.
09:46
BCA: Thay đổi nhân sự
Thay đổi nhân sự
09:46
BCA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
14:16
BCA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Thương Mại Thái Hưng
Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Thương Mại Thái Hưng
09:11
BCA: Báo cáo tài chính quý 1/2024 (công ty mẹ)
Báo cáo tài chính quý 1/2024 (công ty mẹ)
18:13
BCA: Báo cáo tài chính quý 1/2024
Báo cáo tài chính quý 1/2024
10:47
BCA: Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ)
Báo cáo tài chính năm 2023 (Công ty mẹ)
18:18
BCA: Báo cáo thường niên 2023
Báo cáo thường niên 2023
17:35
BCA: Nguyễn Duy Luân không còn là cổ đông lớn
Nguyễn Duy Luân không còn là cổ đông lớn
11:13
BCA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2024
14:42
BCA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
10:58
BCA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
17:13
Cách Thái Hưng Group không ngừng mở rộng
Là nhà đầu tư đời đầu ở Thái Nguyên, Thái Hưng không chỉ tích góp được quỹ đất, mà còn là sự am hiểu lẫn quan hệ sâu rộng tại địa phương này.
13:42