TỔNG QUAN
DOANH NGHIỆP
Thị trường đóng cửa
Tham chiếu
Mở cửa
Thấp - Cao - 
Khối lượng
Giá trị
KLTB 10 ngày
Beta
Thị giá vốn
Số lượng CPLH
P/E
EPS
HỒ SƠ
THÔNG TIN CƠ BẢN
Mã SIC---
Mã ngành ICB---
Năm thành lập---
Vốn điều lệ---
Số lượng nhân sự---
THÔNG TIN NIÊM YẾT
Ngày niêm yết---
Nơi niêm yết---
Giá chào sàn (VNĐ)---
Ngày phát hành cuối---
KL đang niêm yết---
BAN LÃNH ĐẠO
AGP: Ngày 21/06/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
Ngày 21/06/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch
13:47
AGP: Trần Nguyễn Minh Hiền - Kế toán trưởng - đã mua 15.000 CP
Trần Nguyễn Minh Hiền - Kế toán trưởng - đã mua 15.000 CP
17:53
AGP: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch
Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch
16:00
AGP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
10:19
AGP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
15:53
AGP: Điều lệ Công ty
Điều lệ Công ty
14:45
AGP: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Nghị quyết Hội đồng quản trị
17:18
AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP
Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1.000.000 CP
09:10
AGP: Trần Nguyễn Minh Hiền - Kế toán trưởng - đăng ký mua 30.000 CP
Trần Nguyễn Minh Hiền - Kế toán trưởng - đăng ký mua 30.000 CP
17:06
AGP: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP
Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP
09:11
AGP: Công văn điều chỉnh Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công văn điều chỉnh Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023 và Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
15:38
AGP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
15:42
Cổ đông 8 doanh nghiệp rủng rỉnh cổ tức tiền mặt
Trong tuần này (15/4-19/4), có 11 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức. Trong đó, 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt.
14:29